Pravidla ochrany soukromí

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

1.39 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo.

1.40 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím a to pro účely realizace práv a povinnosti z kupní smlouvy a pro vedené uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

1.41 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.

1.42 Kupující potvrzuje, že poskytnuté údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.